Primjene

Energetika

 • Isparivači, kondenzatori, grijači, hladnjaci
 • Filtriranje, pročišćavanje ulja, goriva i rashladne vode

Ekologija

 • Ugušćenje mulja
 • Grijanje, hlađenje

HVAC

 • Izmjena topline tekućina-tekućina, zrak-tekućina

Rashladne tehnike

 • Isparivači, kondenzatori za CO2, NH3 i freone
 • Zračni kondenzatori i isparivači CO2, NH3 i freoni
 • Cijevnii kondenzatori i isparivači CO2, NH3 i freoni

Farmaceutika, biotehnologija

 • Sterilizacija, grijanje, hlađenje
 • Separacija
 • Ugušćenje, ekstrakcija

Procesna i kemijska industrija

 • Pločasti procesni reaktori
 • Separacije, ugušćenje
 • Kondenzatori, isparivači, grijanje, hlađenje za gotovo sve poznate medije

Prehrambena industrija i proizvodnja pića

 • Sterilizacija
 • Grijanje, hlađenje
 • Separacija, koncentriranje, ugušćenje i td.
 • Pakiranje
… i druge primjene